OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

                     ***** masozravky.wbl.sk ****

          

                                                  HELIAMPHORA                               

                                                                                                         ( Heliamfora )

 

 

Prirodzeným prostredím týchto rastlín sú náhorné plošiny stolových hôr v južnej Amerike. Sú to veľmi zaujímavé mäsožravé rastliny, ktoré tvarom pascí pripomínajú niektoré druhy Sarracenie. Jednotlivé rastliny vytvárajú ružicu niekoľkých vzpriamených pascí v tvare vysokej lievikovej trubice, vôbec nekrytej strieškou proti dažďu, takže sú vždy čiastočne naplnené vodou. Pasce majú na hornej časti iba malý výklenok kde sa ukrýva nektár na lákanie koristi. Horná časť pasce u väčšiny druhov je z vnútornej strany pokrytá tuhými chĺpkami zahnutými dovnútra, takže korisť nemá možnosť sa dostať von z dna pasce.

 

 

Pestovanie: Pestovanie Heliamfor bolo dlho veľkou neznámou, nie však z dôvodu obtiažnosti pestovania ale z dôvodu nedostupnosti týchto vzácnych rastlín. Pri splnení základných podmienok nie je pestovanie Heliamfor ťažké. Pre ich úspešné pestovanie sú potrebné uzavreté alebo mierne vetrané akváriá, vitríny alebo temperované vlhké skleníky.

Svetlo: Rastliny potrebujú maximálne možné osvetlenie, pričom neznášajú vysoké teploty hlavne v letných dňoch kedy dochádza k prehriatiu rastlín v uzavretých priestoroch. V tomto období je dobré rastliny tieniť. V zimných mesiacoch je vhodné prisvetľovať umelým svetlom minimálne na 10-12 hodinovú dĺžku svetelnej časti dňa.

Substrát: Heliamfory je možné pestovať v čistom rašelinníku, v zmesi rašelinníku a perlitu alebo hrubej vláknitej rašeliny a perlitu v pomere 1:1. Veľmi dobre taktiež rastú v substráte, ktorý získate zmiešaním rašeliny, perlitu, kúskov molitanu, dreveného uhlia, kúskov polystyrénu a rašelinníku tak, aby boli všetky zložky v pomere 1:1.  Je dôležité umiestniť na dno kvetináča dostatočnú vrstvu drenáže.

Teplota: Optimálna teplota pri ktorej sa rastlinám darí je vzhľadom k ich horskému pôvodu okolo 20 °C v období letaa v zime tak okolo 10 až 18 °C. Krátkodobé zvýšenie teplôt v letných dňoch ( do 30 °C) znesú, ale pri dlhodobom prehrievaní zastavujú svoj rast. Pri poklese teploty na bod mrazu rastliny väčšinou prežijú ale prídu o všetky pasce.

Vlhkosť: Bezpodmienečne je potrebné rešpektovať vysoké nároky na vlhkosť vzduchu vyplývajúce s podmienok na stanovištiach v ktorých rastliny rastú. Optimálna je vlhkosť vzduchu je od 80 do 100 % a potrebné je aj pravidelné rosenie.

Zalievanie: Najlepšie je zalievať a rosiť dažďovou alebo destilovanou vodou. Kvetináč s rastlinou by nemal stáť neustále vo vode ale substrát je nutné udržovať stále vlhký.

Dormancia: Heliamfory tvoria pasce v priebehu celého roka a obdobie kľudu nemajú. Rast môžu spomaliť v období vyšších teplôt alebo nedostatku svetla, prípadne zastaviť rast úplne. Pri zmene podmienok k lepšiemu opäť začnú rásť.

Rozmnožovanie: Rozmnožovať sa dá aj vegetatívne ale aj generatívne semenami. Najčastejšie praktizovaným vegetatívnym spôsobom rozmnožovania je oddeľovanie trsov rastlín. Množenie semenami je dosť obtiažne.

Presádzanie: Rastliny je vhodné presadiť vtedy, keď vykazujú známky pomalého rastu alebo netvoria pasce vôbec. Najlepšie skoro na jar. Pri presadzovaní treba zohľadniť stav rastliny a substrátu. ( väčšinou zmenil farbu a zapácha pretože je znehodnotený zo zálievkovej vody) Pri presadzovaní treba dávať pozor na koreňový systém rastliny.

Hnojenie: Prikrmovanie rastlín nie je životne dôležité ale doporučuje sa. Do pascí sa môže dávať napríklad menší hmyz.

Škodcovia a choroby: Semenáče heliamfor ale niekedy aj dospelé rastliny bývajú napadnuté plesňou šedou, ktorá môže spôsobiť úhyn rastlín. Pri napadnutí touto chorobou je vhodné priebežne odstraňovať napadnuté časti rastliny alebo ošetriť postrekom fungicid Euparen alebo fungicid Fundazol. Rastliny môžu byť napadnuté aj voškami. Vtedy rastliny i substrát môžeme opakovane ošetriť postrekom Karate2,5WG alebo Mospilan20SP.

 

____________________________________________________________________________________

- foto 2012 - nový prírastok do zbierky

 Heliamphora  minor  " Auyan Tepui "